תנ"ך של עברית - Parallel Hebrew Bible

ברית חדשה של עברית - Hebrew New Covenant

התכנן של היגאלות - Plan of Salvation

שטחים של גוזל של עברית - Hebrew ęChick Tracts

כאן הוא בא
 - Here He Comes

ג'ו קדוש
 - Holy Joe

אהוב את האנשים היהודיים
 - Love the Jewish People

חדר 310 - Room 310

ההבטחה - The Promise